EMEK ?N?AAT

 


EMEK ?N?AAT 1992 y?l?nda in?aat sekt?r?nde yerini alm??t?r. 
EMEK ?N?AAT kurucular? bu tarihten itibaren gerek T?rkiye?de ve gerekse yabanc? ?lkelerde ?ok say?da projeyi tamamlam??t?r.


A??rl?kl? olarak;

?         Y?netim Binalar?

?         Hastaneler

?         Villa ve Konutlar

?         K?lt?r Yap?lar?

?         Spor Kompleksleri

?         Benzin ?stasyonlar?

?         Alt Yap? Projeleri

?         ?zel Yap?lar           

?al??malar?nda kurucular?n ?al??ma prensipleri; i? kalitesi, uygun fiyat, i? s?resi, m??teri memnuniyeti olmu?tur.
 
Yurt d???nda ?al???lan ?lkeler; Libya, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan ve Dubai?dir.


T?rkiye?de faaliyetlerini g?ncel olarak ?kalite, yenilik, ?m?r ve fiyat? ??z?m?yle ??elik Evler? projesine tek kat, dublex ve Triplex olarak yerli ve ithal malzemeden 8 de?i?ik modelde ve tamamen kullan?c? talebine g?re projelendirip Amerika?n?n en b?y?k ve tecr?beli, ?elik evler konusunda Amerika?da ?d?l alm??, halen Amerika?da 50 eyalette, d?nyada 40 ?lkede i? yapm?? ?TRI-STEEL? imalatlar?yla ger?ekle?tiriyor.


Sayg?lar?m?zla
G?rkan Ersoy
Y?n. K. B?k. (?n?.Y.M?h.)

 

 

 

 

Emek ?n?aat Taahh?t Turizm ve Ticaret Ltd ?ti. Tel : 0212 234 27 02 Fax : 0212 234 15 90